Urząd skarbowy sam wyliczy cenę nieruchomości

Po podpisaniu umowy notarialnej jeden odpis aktu notarialnego notariusz przesyła do urzędu skarbowego. Sam notariusz pobiera opłatę w wysokości 2% ceny sprzedażowej. W urzędzie skarbowym urzędnicy przeglądają akty notarialne i najczęściej nie mają zastrzeżeń. Czasami jednak zdarza się, że mają wątpliwości, czy cena nieruchomości nie została specjalna obniżona, aby uniknąć płacenia podatków. Mają swoje wyliczenia odnośnie ceny i jeśli im ta wartość nie odpowiada, wzywają do podwyższenia łącznie z odsetkami liczonymi od dnia podpisania aktu notarialnego. Jeśli podatnik przyjmuje wycenę urzędu skarbowego płaci różnicę jaka wychodzi między zapłaconym podatkiem a tym wyliczonym przez urząd i odsetki karne. Niestety, nie jest miła perspektywa dla tych, którzy kupili okazyjnie kawałek działki czy domu. Najczęściej urząd skarbowy przypomina sobie o takich okazyjnych sprzedażach po kilku latach i wtedy odsetki karne są znacznie bardziej odczuwalne dla naszej kieszeni System reklamy Test