Przedwstępna umowa sprzedaży

Umowę sprzedaży można poprzedzić umową przedwstępną, ale tylko wtedy, gdy istnieją przeszkody, które uniemożliwiają podpisanie właściwiej umowy sprzedażowej. Jest przeprowadzane postępowanie spadkowe lub są czynione starania uzyskania kredytu na kupowaną nieruchomość. W naszym kraju natomiast stało się modne pisanie umów przedwstępnych z pobieraniem zadatków. Taka procedura jest zasadniczo trochę niebezpieczna dla kupującego, gdyż nie ma on możliwości sprawdzenia osoby, która sprzedaje mieszkanie. Nie może także sprawdzić stanu prawnego tegoż mieszkania. Jeśli sprzedający chce zawrzeć umowę przedwstępną i prosi o zadatek, lepiej zrezygnować z takiej oferty. Podpisanie umowy przedwstępnej i danie zadatku powinno być poprzedzone takimi samymi czynnościami, jak podpisanie właściwej umowy. Dobrym rozwiązaniem, rzadko u nas w Polsce stosowanym jest umieszczenie informacji w umowie o karach umownych, które obejmują obydwie strony za niewywiązanie się z warunków umowy przedwstępnej. System reklamy Test