Prawo zabudowy

Prawo, które obowiązuje w Polsce mówi wyraźnie, że to co jest trwale z gruntem związane należy do właściciela gruntu. Oznacza to, że budując dom na działce sąsiada, ten dom będzie należał do niego. My jedynie będziemy właścicielami nakładów finansowych, jakie poczyniliśmy w związku z budową. Planowane są jednak w tej kwestii zmiany. Będzie możliwe podpisanie z właścicielem działki umowy, dzięki której będzie można wybudować nieruchomość bez ponoszenia dużych sum na zakup działki. Tę zabudowę będzie można ustalić od 30 do 100 lat i dłużej, jeśli obydwie strony wykażą chęci. . Aby powstałą taka forma, będzie konieczne zawarcie aktu notarialnego pomiędzy właścicielem gruntu a tym, który planuje inwestycję. Zabudowca będzie mógł liczyć na kredyty, gdyż będzie mógł liczyć na prawo do ustanowienia hipoteki. Informacje te znalazły się dopiero w projekcie, ale jest szansa, że ujrzą światło dzienne i przyczynią się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego, gdyż mogą wpłyną na ceny mieszkań. System reklamy Test