Potrzebna osoba do pomocy

Wszystkie sprawy związane z kupnem lub sprzedażą nieruchomości można powierzyć osobie, która za nas wykona wszystkie czynności. Pełnomocnik, aby mógł działać w naszym imieniu musi posiadać odpowiedni dokumentpełnomocnictwo sporządzone przez notariusza w formie aktu notarialnego. Taki dokument nie jest potrzebny, jeśli pełnomocnik ma przygotować tylko potrzebne dokumenty, negocjować warunki sprzedaży. Może sprzedać lub kupić daną nieruchomość za nas, gdy my z różnych przyczyn przy tym nie możemy być i umowa prawnie jest ważna. Kiedy chcemy odwołać pełnomocnika powinniśmy odebrać mu dokument pełnomocnictwa. Jeśli umowa zostanie podpisana, pomimo że odwołaliśmy pełnomocnika, ale nie odebraliśmy mu dokumentu, to umowa w świetle prawa nadal jest ważna, tak jakbyśmy nie cofnęli pełnomocnictwa. Udzielając pełnomocnictwa nie określamy w nim czasu, na który jest udzielany. Pełnomocnictwo możemy w każdej chwili odebrać, bez podawania uzasadnień odnośnie takiej decyzji. System reklamy Test