Nabycie własności

Właścicielem nieruchomości możemy stać się na kilka sposobów. Mowa jest tutaj o zasiedzeniu, dziedziczeniu, wywłaszczeniu, zawłaszczeniu. Najstarszą formą jest zasiedzenie. Taka forma nabycia własności polega na tym, że posiadamy na własność nieruchomość bardzo długo. Zasiedzenie rozpoczyna się z pierwszym dniem użytkowania nieruchomości. Dotyczy to nieruchomości gruntowej, budynkowej i lokalowej. Właścicielem może zostać osoba, która użytkuje nieruchomość około trzydziestu lat, w uzasadnionych przypadkach nawet po dwudziestu latach. Aby stać się prawowitym właścicielem nieruchomości należy udowodnić o nieprzerwanym użytkowaniu nieruchomości. W takiej sytuacji będą potrzebni świadkowie, którzy potwierdzą, że nieruchomość była użytkowa nieprzerwanie przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Jeśli te wszystkie wymagania będą mogły być spełnione, wystarczy złożyć do sądy wniosek, aby stwierdził nabycie własności przez zasiedzenie. Uprawomocnienie się wyroku powoduje, że stajemy się właścicielami danej nieruchomości. System reklamy Test