Leasing nieruchomości

Nowym zjawiskiem, które pojawiło się w naszej gospodarce jest leasing nieruchomości. Pod koniec lat 90tych zostały podpisane pierwsze umowy, które obejmowały leasing nieruchomości. Przedmiotem umów mogą być hale produkcyjne, magazyny, budynki biurowe,. Wszystkich tych nieruchomości właścicielem jest firma leasingowa. Usługa ta polega na przekazaniu prawa do korzystania z nieruchomości w zamian za wnoszenie opłat. Firma leasingowi nabywa nieruchomość i przekazuje ją klientowi. Wszystkie uzgodnienia zostają zapisane w umowie, która jest podobna do umowy najmu. Posiada jeden punkt, w którym ustalana jest z góry cena zakupu nieruchomości w momencie, kiedy skończy się umowa leasingowi. Taka umowa jest zawierana na dłuższy czas. Co miesiąc klient wnosi opłatę leasingowi za nieruchomość, na którą składa się kapitał i odsetki. Oczywiście przy tego rodzaju formie kredytowej istnieje też ryzyko, które ponosi klient. Jednak w Polsce tego typu rozwiązania będą miały szanse na rozwój. System reklamy Test