Inwestowanie pieniędzy w nieruchomości rolne

Sytuacja na rynku nieruchomości nie jest do końca jasna. Nie wszystkich stać na inwestowanie w budynki wielorodzinne czy zakup działki budowlanej, która jest zlokalizowana w mieście. Dobrym rozwiązaniem wydaje się zakup nieruchomości na wynajem, chociaż też niesie ze sobą pewne ryzyko. Lokata kapitału w nieruchomość rolną jest też dobrym rozwiązaniem i może przynieść wiele korzyści. Dwa programy europejskie są odpowiedzialne za pobudzenie popytu na grunty rolne. Są to unijne dopłaty bezpośrednie do działalności rolnej oraz unijny program zalesiania. Jednak, aby zostać rolnikiem trzeba spełniać odpowiednie wymogi i tylko wtedy można liczyć na dopłaty unijne. Ale to nie wszystkie korzyści wynikające z zostania rolnikiem. Plusem jeszcze są udogodnienia podatkowe i ubezpieczenia społeczne. Także rolnicy powiększali swój areał, aby skorzystać z udogodnień, a inwestorzy kupowali ziemię, aby wykorzystać ulgi. Wartość ziemi rolnej od momentu wstąpienia do Unii systematycznie rosła. System reklamy Test