Cechy charakterystyczne nieruchomości leśnej

Nieruchomość leśna jest pokryta roślinami i drzewami, które zajmują przynajmniej 0,1ha. Nieruchomość leśna może być zalesiona i niezalesiona. Do zalesionych zalicza się drzewostany i plantacje drzew do niezalesionych plantacje choinek, zręby, oczka, wodne, torfowiska i bagna. Poza gruntami nadleśnictwa posiadają budynki, które służą nadleśnictwu. Są to gajówki, tartaki, składnice drewna, parkingi leśne, drogi leśne. Nieruchomość leśna może zostać objęta rezerwatem ze względu na swój unikatowy charakter lub stworzony Park Narodowy, jeśli na danym terenie występują zwierzęta i roślinność zagrożone wyginięciem. Nieruchomość będąca Parkiem Narodowym musi zostać wpisana do rejestru zabytków, który jest prowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zanim dokonany zostanie wpis, przeprowadzane są oględziny całej nieruchomości leśnej, czy miejsce to zasługuje na taką nazwę. Lasy są bardzo ważne w naszym życiu. Nieruchomości leśne ogólnodostępne zapewniają nam wypoczynek w wolnych chwilach czy grzybobranie. System reklamy Test