Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości muszą płacić wszyscy, którzy są właścicielami jakiejkolwiek nieruchomości. Trzeba zapłacić podatek za metraż mieszkania, za działkę, za garaż, za budynek gospodarczy. I płaca wszyscy zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, spółki. Każda gmina na początku każdego roku stała wysokość podatku, informuje o tym mieszkańców i przysyła do każdego właściciela nieruchomości informację o kwocie do zapłacenia. Podatek od nieruchomości płaci się co kwartał, więc cała suma roczna jest rozłożona na 4 kwartały. Jeśli w wyznaczonym terminie nie zapłacimy podatku gmina naliczy sobie odpowiednie opłaty. Gmina może przejąć nieruchomość, jeśli podatki nie będą płacone w ogóle i suma niezapłaconych rat będzie bardzo duża. Zadłużoną nieruchomość przejmuje komornik, który wystawia ją na licytację oczywiście za cenę dużo niższą niż jest wartość rynkowa domu. Płacenie podatku jest naszym obowiązkiem i czy to nam się podoba czy nie musimy odprowadzać składki do urzędu. Nieruchomości w Polsce dzielą się w taki sposób, w jaki zapisano to w Kodeksie Cywilnym. Taki podział mówi o nieruchomościach gruntowych, nieruchomościach budynkowych oraz nieruchomościach lokalnych. Nieruchomościami gruntowymi nazywamy powierzchnie, które stanowią własność w postaci gruntów. Nieruchomościami budynkowymi określamy wszelkie budynki, które znajdują się na działce, jaką mamy w posiadaniu. Są one mniejsze lub większe, ale podlegają tym samym przepisom. Są one nierozłączne związane z naszą działką. Nie można sprzedać budynku bez działki. Stanowią one nierozerwalną całość. Nieruchomości budynkowe możemy podzielić na prywatne lub na takie, które służą prowadzeniu działalności gospodarczej. Każda nieruchomość musi mieć odpowiednie dokumenty, które będą świadczyły o jej istnieniu i zawierały wpis o jej właścicielu. Nie należy takich dokumentów wyrzucać. Trzeba je przechowywać. Nawet jeśli nieruchomość sprzedaliśmy, dokumenty przechowujemy. Mogą nam być potrzebne w przypadku np. kontroli skarbowej. Jeśli jesteśmy właścicielami dużej działki, możemy podzielić ją na mniejsze i część z nich sprzedać. Ostatnimi czasy bardzo dużo rolników przekształcało swoje działki rolne na działki budowlane w związku z nowym planem zagospodarowania przestrzennego, który był ustalany dla danej miejscowości. Takie działki szybciej zostaną sprzedane niż działki rolne. W ostatnich czasach mało kto chce gospodarzyć, więc rodzice wolą sprzedać ziemię za godziwe pieniądze. Każda z miana w podziale działki musi być zarejestrowana w księdze wieczystej. Aby dokonać podziały wystarczy wynająć geodetę, który wydzieli nam mniejsze działki, naniesie wszystkie zmiany na mapkach. Projekt podziału, który planujemy musi zawierać położenie danej nieruchomości, zaznaczone nieruchomości sąsiednich, zaznaczone granice. Tylko w ten sposób przygotowana działki będą mogły być sprzedany, gdyż potencjalny nabywca działkę będzie sprawdzał wszystko dokładnie, łącznie z granitowymi słupkami, umieszczonymi na rogach działki.